واژه‌های مصوب فرهنگستان برای استفاده رسانه‌ای‌ها/«ویرایش و موضوع» جایگزین «ادیت و سوژه»

Object cannot be cast from DBNull to other types. Object cannot be cast from DBNull to other types. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.InvalidCastException: Object cannot be cast from DBNull to other types.

Source Error:

Line 103: title = Convert.ToString(row[2]); Line 104: newsId = Convert.ToString(row[0]); Line 105: categoryId = Convert.ToInt32(row[10]); Line 106: categoryTitle = Convert.ToString(row[11]); Line 107: shorturl = Convert.ToString(row[17]);
Source File: e:PersianModulesNewstext ewstext.ascx.cs    Line: 105

Stack Trace:

[InvalidCastException: Object cannot be cast from DBNull to other types.] System.DBNull.System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider provider) +57 Modules_Newstext_newstext.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in e:PersianModulesNewstext ewstext.ascx.cs:105 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +109 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +68 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +165 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +165 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +165 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +4498
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.6.1069.1

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق roohrooh2000@yahoo.com تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جدیدترین اخبار