تخفیفات این هفته کاربران پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۳ و پی‌اس ویتا اعلام شد

تخفیفات این هفته کاربران پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۳ و پی‌اس ویتا اعلام شد

بازی‌های بیشتری در لیست تخفیفات این هفته پلی استیشن وجود دارند که اگر کنسول‌های این خانواده را دارا هستید، شاید علاقه‌مند باشید تا از آنها مطلع شوید. در ادامه مطلب با گیمفا همراه باشید.

برخی از تخفیفات کاربران پلی استیشن ۴:

Everybody’s Gone to the Rapture — $9.99 (PS Plus: $7.99) Galak-Z — $9.99 (PS Plus: $7.99) Journey (PS4/PS3 Cross-Buy) — $7.49 (PS Plus: $5.99) Rogue Legacy (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $8.49 (PS Plus: $6.79) Sound Shapes (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $4.99 (PS Plus: $3.99)

همچنین، بعضی از آوتارها و پس‌زمینه‌های (تم) عنوان Star Trek در لیست هستند.

کاربران پلی استیشن ۳ نیز می‌توانند از این عناوین استفاده کنند:

CounterSpy (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $7.49 (PS Plus: $5.99) DeathSpank: The Baconing — $5.99 Hohokum (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $7.49 (PS Plus: $5.99) Stealth Inc: A Clone in the Dark (PS3/Vita Cross-Buy) — $3.49 (PS Plus: $2.49) The Swapper (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $5.24 (PS Plus: $3.74)

برخی از تخفیفات پی‌اس ویتا:

CounterSpy (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $7.49 (PS Plus: $5.99) Hohokum (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $7.49 (PS Plus: $5.99) Rogue Legacy (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $8.49 (PS Plus: $6.79) Sound Shapes (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $4.99 (PS Plus: $3.99) The Swapper (PS4/PS3/Vita Cross-Buy) — $5.24 (PS Plus: $3.74)

در لیست زیر، می‌توانید از تمامی تخفیفات اطلاع پیدا کنید:

لیست تخفیفات:

پلتفرم نام بازی قیمت تخفیف قیمت اصلی PS4 ALPS PANORAMIC VIEW DYNAMIC THEME $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS4 AMAZING LAVENDER FIELD THEME $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS4 ANTELOPE CANYON CAVE HIQ THEME $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS4 BEAUTIFUL MOUNTAINS VIEW HIQ THEME $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS4 COUNTERSPY (CROSS-BUY) $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 DIGITAL HORSE HOLOGRAM THEME $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS4 EVERYBODY’S GONE TO THE RAPTURE $۹٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 GALAK-Z $۹٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 GLACIAL AURORA BOREALIS HIQ THEME $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS4 HOHOKUM (3-WAY CROSS-BUY) $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 JOURNEY $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS4 MAJESTIC BALD EAGLE THEME $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS4 N PLUS PLUS (N++) $۹٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 ROGUE LEGACY (3-WAY CROSS-BUY) $۸٫۴۹ $۱۶٫۹۹ PS4 SOUND SHAPES (CROSS-BUY) $۴٫۹۹ $۰٫۰۰ PS4 STAR TREK ALTERNATE AVATAR BUNDLE $۴٫۷۹ $۵٫۹۹ PS4 STAR TREK CLASSIC AVATAR BUNDLE $۴٫۷۹ $۵٫۹۹ PS4 STAR TREK COMPLETE AVATAR BUNDLE $۱۲٫۷۹ $۱۵٫۹۹ PS4 STAR TREK DYNAMIC THEME $۳٫۱۹ $۳٫۹۹ PS4 STAR TREK ILLUSTRATED AVATAR BUNDLE $۴٫۷۹ $۵٫۹۹ PS4 STAR TREK ULTIMATE THEME AND AVATARS BUNDLE $۱۴٫۳۹ $۱۷٫۹۹ PS4 THE SWAPPER (3-WAY CROSS-BUY) $۵٫۲۴ $۱۴٫۹۹ PS4 WOLVES IN THE FOG HIQ THEME $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS3 ACE COMBAT INFINITY STOCKED FUEL (10 UNITS + 1 FREE UNIT) $۷٫۵۵ $۸٫۹۹ PS3 ACE COMBAT INFINITY STOCKED FUEL (50 UNITS + 10 FREE UNITS) $۳۵٫۹۹ $۴۴٫۹۹ PS3 COUNTERSPY (CROSS-BUY) $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS3 DEATHSPANK: THE BACONING $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS3 HOHOKUM (3-WAY CROSS-BUY) $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS3 JOURNEY $۷٫۴۹ $۰٫۰۰ PS3 ROGUE LEGACY (3-WAY CROSS-BUY) $۸٫۴۹ $۱۶٫۹۹ PS3 SOUND SHAPES ADD-ON BUNDLE $۴٫۹۹ $۰٫۰۰ PS3 STEALTH INC: A CLONE IN THE DARK (CROSS-BUY AND CROSS-PLAY) $۳٫۴۹ $۹٫۹۹ PS3 THE SWAPPER (3-WAY CROSS-BUY) $۵٫۲۴ $۱۴٫۹۹ PS VITA COUNTERSPY (CROSS-BUY) $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA HOHOKUM (3-WAY CROSS-BUY) $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA ROGUE LEGACY (3-WAY CROSS-BUY) $۸٫۴۹ $۱۶٫۹۹ PS VITA SOUND SHAPES ADD-ON BUNDLE $۴٫۹۹ $۰٫۰۰ PS VITA STEALTH INC: A CLONE IN THE DARK (CROSS-BUY AND CROSS-PLAY) $۳٫۴۹ $۹٫۹۹ PS VITA SUPER BLACKOUT $۱٫۹۹ $۴٫۹۹ PS VITA THE SWAPPER (3-WAY CROSS-BUY) $۵٫۲۴ $۱۴٫۹۹

تخفیفات کاربرانی که دارای اشتراک پلاس (Plus) هستند:

پلتفرم نام بازی قیمت تخفیف قیمت اصلی PS4 WARFRAME: RENOWN PACK – OBSIDIAN ATTICA $۷٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 ALPS PANORAMIC VIEW DYNAMIC THEME $۰٫۹۹ $۱٫۹۹ PS4 COUNTERSPY (CROSS-BUY) $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 ELECTRONIC SUPER JOY DYNAMIC THEME $۲٫۰۰ $۳٫۹۹ PS4 EVERYBODY’S GONE TO THE RAPTURE $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 EVIL SKULL IN MASK AVATAR $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS4 GALAK-Z $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 GAMER AT WORK AVATAR $۱٫۴۹ $۱٫۹۹ PS4 HOHOKUM (3-WAY CROSS-BUY) $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 JOURNEY $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS4 LAST WINGS (CROSS-BUY) $۷٫۱۹ $۷٫۹۹ PS4 LOUD ON PLANET X $۴٫۰۰ $۷٫۹۹ PS4 MILITANT (3-WAY CROSS-BUY) $۷٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 N PLUS PLUS (N++) $۷٫۹۹ $۱۹٫۹۹ PS4 ROGUE LEGACY (3-WAY CROSS-BUY) $۶٫۷۹ $۱۶٫۹۹ PS4 SOUND SHAPES (CROSS-BUY) $۳٫۹۹ $۰٫۰۰ PS4 STAR TREK ALTERNATE AVATAR BUNDLE $۳٫۵۹ $۵٫۹۹ PS4 STAR TREK CLASSIC AVATAR BUNDLE $۳٫۵۹ $۵٫۹۹ PS4 STAR TREK COMPLETE AVATAR BUNDLE $۹٫۵۹ $۱۵٫۹۹ PS4 STAR TREK DYNAMIC THEME $۲٫۳۹ $۳٫۹۹ PS4 STAR TREK ILLUSTRATED AVATAR BUNDLE $۳٫۵۹ $۵٫۹۹ PS4 STAR TREK ULTIMATE THEME AND AVATARS BUNDLE $۱۰٫۷۹ $۱۷٫۹۹ PS4 SUPER MUTANT ALIEN ASSAULT $۷٫۹۹ $۹٫۹۹ PS4 THE SWAPPER (3-WAY CROSS-BUY) $۳٫۷۴ $۱۴٫۹۹ PS4 TYPE:RIDER (CROSS-BUY) $۷٫۱۹ $۷٫۹۹ PS3 COUNTERSPY (CROSS-BUY) $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS3 DEATHSPANK: THE BACONING $۷٫۴۹ $۱۴٫۹۹ PS3 HOHOKUM (3-WAY CROSS-BUY) $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS3 JOURNEY $۵٫۹۹ $۰٫۰۰ PS3 ROGUE LEGACY (3-WAY CROSS-BUY) $۶٫۷۹ $۱۶٫۹۹ PS3 SOUND SHAPES ADD-ON BUNDLE $۳٫۹۹ $۰٫۰۰ PS3 STEALTH INC: A CLONE IN THE DARK (CROSS-BUY AND CROSS-PLAY) $۲٫۴۹ $۹٫۹۹ PS3 THE SWAPPER (3-WAY CROSS-BUY) $۳٫۷۴ $۱۴٫۹۹ PS VITA COUNTERSPY (CROSS-BUY) $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA HOHOKUM (3-WAY CROSS-BUY) $۵٫۹۹ $۱۴٫۹۹ PS VITA LAST WINGS (CROSS-BUY) $۷٫۱۹ $۷٫۹۹ PS VITA ROGUE LEGACY (3-WAY CROSS-BUY) $۶٫۷۹ $۱۶٫۹۹ PS VITA SOUND SHAPES ADD-ON BUNDLE $۳٫۹۹ $۰٫۰۰ PS VITA STEALTH INC: A CLONE IN THE DARK (CROSS-BUY AND CROSS-PLAY) $۲٫۴۹ $۹٫۹۹ PS VITA SUPER BLACKOUT $۱٫۴۹ $۴٫۹۹ PS VITA THE SWAPPER (3-WAY CROSS-BUY) $۳٫۷۴ $۱۴٫۹۹ PS VITA TYPE:RIDER (CROSS-BUY) $۷٫۱۹ $۷٫۹۹

تغییرات قیمت:

پلتفرم نام بازی قیمت جدید قیمت اصلی PS VITA RATCHET & CLANK COLLECTION $۱۹٫۹۹ $۲۹٫۹۹

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق roohrooh2000@yahoo.com تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جدیدترین اخبار