یک دست کله پاچه گوسفندی کامل در بازار میادین و تره بار + جدول

نام محصول


قیمت  (ریال)

مشخصات بسته بندی

کله پاچه گوسفندی یک دست کامل

250000

کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، تمیز، درشت و پاک شده

کله پاچه گوسفندی نیم دست

185000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

کله گوسفندی (بدون مغز و زبان)

60000

کله پوک (کدو) کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، تمیز، درشت و پاک شده

پاچه گوسفندی 6 عددی

135000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

پاچه گوسفندی 4 عددی

90000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

زبان گوسفندی 3 عددی

200000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه آفت و بیماری، پاک شده بدون ضایعات و ضمائم اضافی

مغز گوسفندی 3 عددی

140000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

سیراب و شیردان گوسفند یکدست کامل

58000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

جگر سیاه گوسفندی هر کیلو

380000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

دل و قلوه گوسفندی هر کیلو

380000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

سیراب و شیراب گوساله هر کیلو

55000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

پاچه گوساله هر عدد

80000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

مغز گوساله هر عدد

90000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو

290000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، پاک شده و فاقد حلقوم

دل و قلوه گوساله هر کیلو

230000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

جگر سیاه گوساله هر کیلو

230000

کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق roohrooh2000@yahoo.com تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جدیدترین اخبار