بیمارستان‌ها با شرکت‌های متخلف جذب پرستار لغو قرارداد کنند

معاون پرستاری وزیر بهداشت با بیان اینکه هنوز برخی شرکت‌های جذب پرستار برای بیمارستان‌های دولتی حق و حقوق پرستاران را رعایت نمی‌کنند، از بیمارستان‌ها درخواست کرد که با این شرکت‌ها لغو قرارداد کنند.

به گزارش ایسنا، محمد میرزابیگی با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی در حوزه پرستاری، اظهار کردشرکت‌های جذب پرستار از سال‌های گذشته مشکلات زیادی داشتند و بسیاری از آنها حقوق پرستاران را نادیده می‌گرفتندبه دلیل بروز تخلف‌هایی از سوی شرکت‌های جذب پرستار مثل عدم رعایت حقوق پرسنل، عدم پرداخت به موقع حقوق، بیمه نکردن پرسنل و نبود امنیت شغلی، اغلب مسئولان و از جمله خود من از مخالفان جدی شرکتی شدن پرستاران بودیماما خوشبختانه در دوره جدید وزیر بهداشت برای ساماندهی نیروی انسانی تحت پوشش وزارت بهداشت در رفع این مشکل پیشگام شد و پس از بررسی موضوع، پیشنهاد تشکیل موسسه‌ای تحت نظر وزارت بهداشت ارائه شد.

وی افزوددر پی این تصمیم و پس از کارشناسی‌های متعدد، موسسه کارآفرینان آوا سلامت زیر نظر هیات امنای ارزی وزارت بهداشت به منظور حذف مشکلات و تخلفات گذشته شرکت‌های جذب پرستار و ایجاد بالاترین امنیت شغلی در نیروهای غیر دولتی تشکیل شد که کار آن خرید خدمت از پرستاران برای فعالیت بیمارستانهای دولتی و عقد قرارداد با نیروهای شرکتی در کنار سایر شرکت های فعال در سطح کشور است.

معاون پرستاری وزیر بهداشت، استخدام دولتی در وزارت بهداشت را نسبت به استخدام های شرکتی در اولویت عنوان کرد و ادامه داد: هم اکنون مجوز استخدام های دولتی برای  نزدیک به 11 هزار پرستار صادر شده‌ است، نیروهایی که از قبل به هر شکلی با وزارت بهداشت کار می کنند در اولویت استخدام قرار دارند.

میرزابیگی در ادامه، تصریح کرددر راستای ساماندهی نیروهای شرکتی و رفع تخلفات در این حوزه، علاوه بر تشکیل موسسه کارآفرینان آوا سلامت زیر نظر هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، معاونت توسعه وزارت بهداشت نیز در سال 93 طی بخشنامه ای وضعیت رسیدگی به نیروهای شرکتی و حق و حقوق کامل این نیروها را ابلاغ کرد و این موضوع نیز رها شده باقی نماند تا هر بیمارستانی در برخورد با نیروهای شرکتی اعمال سلیقه کند.

وی همچنین  بر بروزرسانی سالانه این بخشنامه از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت نیز اشاره کرد و گفت: هفته گذشته نیز نسخه جدید بخشنامه بکارگیری نیروهای شرکتی در بیمارستان‌ها از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت اعلام و ابلاغ شد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت  ملاک عمل جذب پرستار شرکتی در بیمارستان‌ها از سوی موسسه کارآفرینان آوا سلامت و سایر شرکت ها را آخرین بخشنامه اعلامی معاونت توسعه وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: متن کامل آن در سایت معاونت توسعه و معاونت پرستاری وزارت بهداشت قرار گرفته است و هر گونه عدول شرکت‌ها از این بخشنامه تخلف است و با آن برخورد می‌شو  .به عنوان مثال بر اساس این بخشنامه حقوق نیروی کارشناس پرستاری حداقل دو میلیون تومان لحاظ شده است و هر آنچه به صورت مزایا به یک نیروی رسمی تعلق می گیرد به حداقل حقوق نیروهای شرکتی نیز اضافه می شود.


برخی شرکتهای پرستاری حقوق پرستاران را رعایت نمی کنند


معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به بازدیدهای اخیر از برخی بیمارستان‌ها، تاکید کرد: به عنوان یکی از اعضای تیم مدیریتی وزارت بهداشت و کسی که سالها منتقد شرکت های پرستاری به علت عدم رعایت حقوق پرستاران بوده ام، متاسفانه اکنون نیز شاهد این هستم که هنوز برخی شرکت ها بی توجه به بخشنامه معاونت توسعه وزارت بهداشت و همانند روال سابق حق و حقوق نیروهای شرکتی را رعایت نمی کنند.

وی تصریح کرد: هنوز شرکتهایی به هر دلیل از گذشته باقیمانده‌اند که در مورد حقوق پرستاران به صورت آشکار تخلف می‌کنند و خود را ملزم به رعایت بخشنامه وزارت بهداشت نمی‌دانند. وظیفه بیمارستانها این است که با تخلفات این شرکت ها مستقیما برخورد کنند و در غیر این صورت با آنها لغو قرارداد کرده و با موسسه کارآفرینان آوا سلامت که هیچ انتفاع شخصی در این زمینه ندارد، عقد قرارداد کنند.

میرزابیگی اضافه کرد: به لحاظ قانونی موسسه کارآفرینان آوا سلامت، موسسه‌ای نیست که بتوان همه بیمارستانها را ملزم و مجبور به عقد قرارداد با آن کرد. از آنجا که دانشگاه‌ها هیات امنایی هستند، در نتیجه در تصمیم گیری آزاد هستند، اما در عین حال بیمارستانها نباید نسبت به حقوق نیروهای شرکتی بی‌تفاوت باشند و باید با موارد تخلف برخورد کنند.


وی ادامه داد: بیمارستانهای دولتی که با شرکتهای متفرقه پرستاری همکاری دارند در مرحله اول تلاش کنند بخشنامه وزارت بهداشت را به طور کامل رعایت کنند. همچنین شرکتها را به اجرای کامل مفاد بخشنامه جذب نیروهای شرکتی معاونت توسعه وزارت بهداشت ملزم کنند.

معاون پرستاری وزیر بهداشت تاکید کرد: در غیر این صورت بیمارستانها با شرکت متخلف لغو قرارداد  کنند و با شرکت های تحت پوشش موسسه کارآفرینان آوا سلامت برای جذب نیروی پرستاری قرارداد امضا کنند. البته علاوه بر بیمارستانها، خود پرسنل نیز می‌توانند این درخواست را داشته باشند.

وی همچنین از رضایت شش تا هفت هزار نیروی موسسه کارآفرینان آوا سلامت خبر داد و گفت: سیاست وزیر بهداشت همواره بر این مبنا بوده که نیروهای تحت پوشش این وزارتخانه یا استخدام دولتی باشند یا در شرایطی مشغول به خدمت باشند که علاوه بر امنیت شغلی به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا در شرایطی معادل نیروهای رسمی باشند.

میرزابیگی ادامه داد: موسسه آوا سلامت نیز در همین راستا در وزارت بهداشت شکل گرفت و هدف آن اصلا انتفاع مادی نیست. به همین علت اغلب نارضایتی های مشاهده شده در بین پرستاران شرکتی از شرکت های متفرفه ای غیر از موسسه کارآفرینان آوا سلامت است.


معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به نوع پرداختی  پرسنل بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی گفت: میزان و ملاک پرداخت کارانه به نیروها، بخشنامه وزارت بهداشت است اما در این موضوع نیز در مواردی می‌بینیم که متاسفانه مدیران برخی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی سلیقه ای عمل می کنند.


میرزابیگی در ادامه تصریح کرد: با وجود تخلفات و سلیقه ای عمل کردن در برخی بیمارستانها، گله مندی پرسنل مستقیما متوجه وزارت بهداشت است و این تصور ایجاد می شود که این رفتارها و نوع پرداخت ها ناشی از سیاست های وزارت بهداشت است که تصور درستی نیست.

وی ضمن تأکید بر اهمیت نظارت‌های جدی بر فعالیت شرکتهای جذب پرستار، گفت: در این راستا کارگروه های نظارتی از بخشهای مختلف وزارت بهداشت مانند حوزه ارزیابی عملکرد و معاونت پرستاری به صورت مرتب بر وضعیت و عملکرد مراکز درمانی نظارت دارند و امیدواریم مسئولان بیمارستانها با عمل به بخشنامه هایی که به صورت متمرکز از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود، رضایت پرسنل را جلب کنند.


معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص آخرین دستور العمل خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی  گفت: طبق مصوبه معاونت توسعه وزارت بهداشت، حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال 95 در صورت اشتغال تمام وقت براساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (بدون احتساب اضافه کار) با رعایت حقوق پایه، فوق العاده جذب هئیت امنا، بن خواربار، حق مسکن، فوق العاده سختی کار، فوق العاده نوبت کاری، برای کارشناسان پرستاری، کارشناسان هوشبری و اتاق عمل حداقل مبلغ 20 میلیون و 7 هزار ریال، کاردان اتاق عمل و هوشبری حداقل 17 میلیون و 339 هزار و 400 ریال و بهیاری حداقل 16 میلیون و 5 هزار 600 ریال است.

بر اساس اعلام معاونت پرستاری وزارت بهداشت، وی ادامه داد: همچنین گروه پرستاری تمام وقت موضوع دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاری، مشابه سایر کارکنان بیمارستان‌ها مشمول پرداخت عملکردی می‌شوند و در همین راستا نرخ ساعت اضافه کار این افراد نیز براساس دستورالعمل پرداخت عملکردی تعیین می‌شود.

انتهای پیام

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق roohrooh2000@yahoo.com تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جدیدترین اخبار