تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته

با وجود تعبیه حمام در داخل منازل هنوز حمام هایی سنتی وجود دارد که به سبک چند صد سال گذشته دایر است. اگر چه در این حمام ها خبری از خزینه آب گرم و سرد نیست. ولی ورود به این حمام ها با آن معماری قدیمی و استحمام در آنجا ما را به چند صد سال گذشته بر می گرداند. حمام فاضل خانی شهرستان بشرویه واقع در خراسان جنوبی با قدمت 400ساله از نمونه این حمام هاست که هنوز دایر است، و مشتری های دیرینه این گرمابه ها با وجود داشتن حمام در منازل خود هر از گاهی به آنجا می روند.

تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته تصاویر/ حمام فاضل خانی بشرویه پلی به گذشته

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق roohrooh2000@yahoo.com تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جدیدترین اخبار