X بستن تبلیغات
5. Fixed

رحیمی: مقابل آمریکا حیثیتی کشتی گرفتیم

آزادکار وزن 57 کیلوگرم تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی گفت: تیم آمریکا آماده بود تا با ترکیبی از نفرات خوب خود جام قهرمانی را از ایران بگیرد‌، اما مقابل این کشور حیثیتی کشتی گرفتیم و با حمایت پر شور تماشاگران توانستیم به پیروزی برسیم.

خبرگزاری ایسنا: حسن رحیمی درباره قهرمانی تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی کشتی آزاد در ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌های جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی آمریکا، گفت: با آمادگی بدنی نسبی عازم ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌های جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی شدیم و از این که توانستیم بار دیگر در خاک آمریکا جام قهرمانی را بالای سر ببریم و پرچم مقدس ایران را به اهتزاز در آوریم بسیار خوشحال هستم. سطح مسابقات و تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت کننده در آن  بسیار خوب بود و کشور میزبان با ترکیبی از نفرات اصلی خود به غیر از یکی، دو وزن پا به این ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌ها گذاشته بود تا عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

دارنده مدال طلای جهان افزود: تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همچون روسیه نیز هر چند که چند مهره اصلی خود را به همراه نداشتند، ولی با نفرات خوبی در این ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌ها حاضر شدند و در مجموع شاهد ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌های سخت و البته با سطحی بالاتر از سال‌های گذشته بودیم. از این که توانستیم بار دیگر عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم و دل مردم را شاد کنیم بسیار خوشحال هستم.

وی با بیان این که هدف کادرفنی تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی از حضور در این مسابقات ارزیابی هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر نفرات بود، خاطر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان کرد: در کنار این موضوع کسب عنوان قهرمانی نیز یکی از اهداف مهم کادرفنی بود. با این که تمرینات استقامتی را در اردوی تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی پشت سر می  گذاشتیم و با بدن‌های سنگین و به دور از شرایط مسابقه عازم آمریکا شدیم خوشحال هستم که موفق شدیم از عنوان قهرمانی مان دفاع کنیم و کشتی‌های خوبی را بگیریم.

دارنده مدال طلای جهان درباره نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سه بر سه مقابل حریف روس در دیدار فینال و پیروزی مقابل او، بیا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: آن طور که باید نتوانستم در دیدار فینال کشتی بگیرم هر چند که کادرفنی ابراز رضایت کرد، ولی خودم از کشتی که در فینال گرفته‌ام رضایت ندارم چرا که معتقدم اگر می‌خواهم خوش رنگ‌ترین مدال  المپیک را بگیرم باید بهتر از اینها کشتی می گرفتم. ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله با بررسی هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر روی اشتباه‌هایم بتوانم در فرصت باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مانده تا  المپیک آنها را بر طرف کنم.

رحیمی در پایان درباره شکست آمریکا نیز خاطر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان کرد: آمریکا برای سومین بار در کشور خود مغلوب ایران شد. ما در کشتی مقابل این کشور حیثیتی مبارزه کردیم و خو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شبختا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نه در شرایطی که چهار بر چهار مساوی بودیم توانستیم به لطف امتیاز بیشتر آنها را شکست دهیم و به فینال صعود کنیم. ایرانیان حاضر در سالن واقعا با جان و دل همه نفرات تیم را تشویق کردند به گونه‌اي که اصلا هیچ کدام حس نمی کردیم در غربت کشتی می گیریم. از این که با کسب عنوان قهرمانی توانستیم حمایت‌های آنها را پاسخ دهیم بسیار خوشحالم.

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق roohrooh2000@yahoo.com تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جدیدترین اخبار