تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

تصاویر مراسم جزء خوانی قرآن کریم مصلای امام خمینی (ره) - تبریز

موافقم + 0 مخالفم - 0

منبع: http://www.isna.ir/photo/95031713918/مراسم-جزء-خوانی-قرآن-کریم-مصلای-امام-خمینی-ره-تبریز

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق roohrooh2000@yahoo.com تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جدیدترین اخبار