نمای مدرن به سبک ایرانی در ساختمان گلدیران تهران

پروژه های برجسته: کمتر کسی است که نام شرکت گلدیران را نشنیده باشد، تا به حال به معماری بنای این شرکت نام آشنا فکر کرده اید؟ شاید جالب باشد بدانید که معماری این برند برجسته از دفتر معماری کلیاس کویر به سرپرستی مهدی گرامی نیز جوایزی بسیاری از جمله : منتخب مجله معماری و ساختمان در جایزه معماری داخلی، ۱۳۹۰منتخب هیئت داوران در جایزه طراحی داخلی، و ۱۳۸۹رتبه اول جایزه طراحی نما با محور بیان نوین معماری ایرانی، ۱۳۸۸را از آن خود کرده است، به همین منظور امروز در چیدانه به گوشه و کنار این ساختمان نام آشنا سری می زنیم تا با هم جزییات آن را بررسی کنیم با ما همراه باشید.

عکس نمونه کارهای گروه معماری کلیاس کویرتصویر کلیاس کویر

مشخصات پروژه بازسازی شرکت گلدیرانموقعیت: بلوار آفریقا، تهران، ایرانکارفرما: شرکت گلدیراندفتر معماری: کلیاس کویرمعمار ارشد: مهدی گرامیهمکاران طراحی: سعید خیری، سعید فرمهین فراهانیسازه: رنه پیازکتأسیسات مکانیکی: علی ساروخانی

عکس پروژه بازسازی شرکت گلدیرانتصویر کلیاس کویر

مساحت زمین: ۱۰۰۰ مترمربعمساحت زیربنا: ۳۵۰۰ مترمربع ( ۲ طبقه زیرزمین + ۵ طبقه )سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷خدمات: طراحی و مدیریت ساختعکس: علی دقیق، سیاوش باقریجوایز: منتخب مجله معماری و ساختمان در جایزه معماری داخلی، ۱۳۹۰
منتخب هیئت داوران در جایزه طراحی داخلی، ۱۳۸۹
رتبه اول، جایزه طراحی نما ، محور بیان نوین معماری ایرانی، ۱۳۸۸

عکس نمونه کارهای گروه معماری کلیاس کویرتصویر کلیاس کویر

در بدنه بلوار آفریقا، ساختمانی با نمای خارجی چوب و شیشه، با ترکیب هایی از رنگ، متمایز از نماهای پیرامون خود شده است .این یک پـروژه بازسـازی بود که از یک سـاختمان مسـکونی ۳۳ واحـدی به یک سـاختمان اداری برای دفتر مرکزی شرکت گلـدیران تبدیل شده است .
در طراحی و اجرای این پروژه با ۳ محدودیت بزرگ روبرو بودیم:

برنامه فیزیکی پروژه، که به دلیل تغییرات در سازماندهی شرکت بطور کامل مشخص نبود و در حین عملیات اجرایی تغییر می یافت .محدودیت زمان ، زیرا تمامی پرسنل شرکت باید تا آبان سال ۱۳۸۸ در ساختمان مستقر می شدند .مجوز شهرداری مربوط به تغییرات ، که باید بصورت تدریجی دریافت می شد و این کار منجر به توقف متناوب پروژه می شد .

عکس پروژه بازسازی شرکت گلدیرانتصویر کلیاس کویر

این محدودیت ها شرایطی ایجاد نمود که طراحی و اجرا باید بطور همزمان پیش می رفت، بنابراین نظام طرح و اجرا اینگونه مرحله بندی شد:
 نخست همـه سـاختمان به غـیر از سـازه، ســقف ها و جعبه پلــه و آسانسـور ، تخریب و تمـامی نور گیرهای میانی بنا پر شـدند. در مرحله ی بعد با توجه به عدم وجود محلی مناسب برای سیستم تأسیسات مرکزی و نیز عدم وجود رایزر در وضع موجود ، تصمیم گرفته شد تا یک اتاق تأسیسات در هر طبقه و یک رایزر مرکزی در کنار جعبه پله در نظر گرفته شود.

نکته ای از چیدانه: به لوله هایی که در راستای عمودی هر ساختمان قرار می گیرند رایز می گویند، این که مفهوم عمومی است که در رشته های مختلف منهدسی کاربرد دارد.

عکس پروژه بازسازی شرکت گلدیرانتصویر کلیاس کویر

در مرحله سوم هنـوز برنامه فـیزیکی مشـخصی برای پروژه وجـود نداشت . آنچه که مشـخص بود حداقل ۴۰ نفر در هر طبقــه مشغول به کار خواهنـد شد . بنا بر این تصمیم گرفته شد تا سرویس های بهـداشتی و نیز آبدارخانه در فضایی متمرکز که از دو طرف سـاختمان قابل دسترسی باشـد پیش بینی شود و بقیه فضاها را بصورت آزاد ببینیم .
مرحله بعد انتخاب سیستم تاسیسات برای فضای موجود بود،که با توجه به کوتاه بودن ارتفاع طبقات، استفاده از سیستم های کانالی و فـن کوئل ها را غیر ممـکن می ساخت؛ بنابراین تصمیم گرفته شد تا سیستم گرمایش از کف برای حرارت و نیز اسپلیت یونیت ها برای برودت استفاده شوند. و در مراحل نهایی طراحی نما مد نظر بود، هرچند هنوز برنامه فیزیکی و چیدمان داخلی قطعی نشده بود، باید نما طراحی و اجرا می شد .

عکس پروژه بازسازی شرکت گلدیرانتصویر کلیاس کویر

می خواستیم در طراحی نما پروژه مناظر زیبای ضلع شرقی ساختمان که تپه های عباس آباد را شامل می شود و نیز لزوم ایجاد فضاهای آزاد در داخل، ما را بر آن داشت تا اساس نما را بر شفافیت استوار نماییم .فریم ایجاد شده از چوب طبیعی کامپوزیت شده پیرامون نما به انضمام گیاهان و چادرهای روی بام، ساختمان را با طبیعت پیرامون خود هماهنگ ساخته است . ضمن اینکه سنگ های تراورتن قیچی شده در تراز پایینی نما اتصال آن را به زمین تسهیل نموده است. پرده های رنگی پشت شیشه ها ضمن محدود ساختن ورود نور به داخل، تنوعی از رنگ و شادابی را به ارمغان می آورد. مصالح نما عبارتند از : چوب طبیعی کامپوزیت شده، شیشه با فریم آلومینیوم، سنگ تراورتن قیچی شده .

عکس نمونه کارهای گروه معماری کلیاس کویرتصویر کلیاس کویر

مرحله ی نهایی با توجه به انتخاب سیستم تأسیسات، انتخاب دیوارهایی برای نصب اسپلیت یونیت ها ضروری بود، بنابراین پلان پروژه به ترکیبی از فضـای باز و اتاق های بسـته مبدل شـد. سـقف بصـورت شبکه، مستقل از دیوارها و جداکننده ها پیش بینی شـد. فرش کف نیز بطـور مستقل و یکپارچه در سطوح هر طبقـه طراحی شده، صرفاً بخش بنـدی های فرضی برای سیستم گرمـایش از کف پیش بینی شد و نیز از کانال های عبـور کابل و کف خواب ها برای تأمین برق و شبکه کامپیوتر و تلفن استفاده شد. از این پس بخش هایی از پروژه قطـعی بود و کارفرما می بایست برنامه استقرار پرسنل و دفاتر خود را بر آن منطبق سازد که در این مرحله طراحی جدا کننده ها انجام شد .

عکس پروژه بازسازی شرکت گلدیرانتصویر کلیاس کویر

در چنین پروژه ای که فراینـد طراحی منقطـع می شد، حتماً نواقص بارزی در طرح بوجود می آمـد، و یکپارچگی طرح با مشـکل رو به رو می شـد، اما تلاش شـد تا بوسیله عناصر تزئینی، فضای درون و بیرون پروژه یکپارچه شـود .
برخـی از این عناصر عبارت بودند از :
• ایجاد رنگ های متمایز که پرده ها، سـرامیک و کاشی و سرویس ها، دیوارها و کابینت ها را شـامل می شـد و هر طبقه را با رنگ ویژه خـود از درون و بیرون معرفی می کرد .
• تنظیم رنگ در نما از طریق پرده ها که تصویر شب را نیز بصورت زنده و زیبا ایجاد می کرد .
• شبکه نامنظم روشنایی در طبقات که کاستی های ناشی از کوتاه بودن ارتفاع طبقات را جبران کرد .

اگر فضای زندگی و کار شما این چنین خلاقانه است و یا فضایی با سبک و سیاق خلاقانه را می شناسید، تورهای چیدانه مشتاق است از شما و فضای زندگی و کارتان عکاسی کند و آن را به مخاطبان چیدانه نشان دهد. پس فضای زندگی خود را با ما به اشتراک بگذارید!

مطالب بیشتر:طراحی چشمگیر فضای سبز اداری در ساختمان ۳۸۰ ظفر!
رازهای طراحی داخلی فضای ۵۰ متری با یک پنجره در اصفهان!
درخشش سنگ مرمر در نمای ساختمان اداری تجاری ولیعصر تهران
ساختمان اداری آصف با نمای هندسی برای کنترل نور
طراحی آتلیه سبز ٩+ ، تلفیق کار و زندگی در مشهد !
ساختمان اداری گلفام در جردن، ترکیب احجام در هم تنیده!

منبع : گروه معماری کلیاس کویر| گردآوری تحریریه چیدانه

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق roohrooh2000@yahoo.com تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار